Studio Gendt

In opdracht van Kelly van Gendt

Studio Gendt is een interieur studio van 
Kelly van Gendt uit Schiedam. Als update
voor haar logo wilde ze graag een beeld- en 
woordmerk los van elkaar zodat ze naast
elkaar gebruikt konden worden. Graag 
wilde ze de letters ‘S’ en ‘G’ als basis voor
het beeldmerk, om zo herkenbaarheid te
houden.
www.studiogendt.nl